Niyə biz

Menar Proqramının digər aritmetik proqramlardan üstünlüyü daha çox və fərqli qaynaqlardan faydalanmasıdır.

Xəbər 1

Mətn 1

Xəbər 2

Mətn 2

Xəbər 3

Mətn 3

Süleyman Rəhimov 179/A, Jalə plaza